EDİRNE MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 5/A SINIFI
  Soru Bankam
 

 

Adı Soyadı:                                                                      Sınıfı:        No:

 

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI 
MATEMATİK DERSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

 

1)    6 onluk+7 birlikten oluşan sayı hangisidir?   

      a)76                                b)67                         c)77

  2) Yirmi dörtten başlayarak dörder ritmik sayarken dördüncü olarak hangi sayıyı söyleriz?

        a) 36                             b) 40                       c) 44

 3) 5= onluk + 9 birlik 
çözümlemesinde ve yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır?

 

        a) 14                             b) 9                             c) 5

 

 4)     34+ 22=?     

a) 12                             b) 54                          c) 56 

 
5)    47- 34=?

  

a) 14                              b ) 81                         c) 13  

 

6) Çantamdaki 18 kalemden 7 tanesi kayboldu. Kaç kalemim kaldı?

a)  25                            b)  11                           c) 20

 

7) 9 birlik, 6 onluktan oluşan sayı kaçtır?

a) 96                         b) 69                         c)67

       

8) 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 – 31 – 34 – 36

Yukarıdaki ritmik saymada hangi sayı yanlış yazılmıştır?

a)    22                            b)28                         c)31

9) ....-50 ‘den önce gelen sayı kaçtır?
 

a) 40                           b) 45                       c) 49

 

10)  “10-12-14…18-20….24-26” ritmik saymasında noktalı yerlere hangi rakamlar gelmelidir?

        a) 15-19               b) 17-23                c) 16-22       

 

11)  25 sayısındaki onluk ve birliklerin doğru yazılımı hangisidir?

        a) 5 onluk 2birlik               b) 2 onluk 5 birlik       
        
c) 20 onluk 5birlik 

 

12)  3 ‘ten başlayıp 3’ er ritmik sayma yaparken 6. sırada gelen sayı hangisidir?

a)  18                           b)  15                          c) 24

 

13)  İki deste kalem kaç tanedir?

       a) 20                       b) 24                           c) 26                                                                                           

 14)  İki düzine mendil kaç tanedir?

            a)  20                b)  24                      c) 22                                 

 

15)   5-10-….-20-25    sayı dizisinde  noktalı yere kaç yazılmalıdır?

        a) 11                              b) 12                         c)15

 

16) 49 sayısının onlar basamağındaki sayı hangisidir?

a) 13                            b)9                              c) 4

 

17) Bir basamaklı en büyük sayı kaçtır?

a)9                               b) 8                            c) 7

 

 18) İki basamaklı doğal sayıların en küçüğü kaçtır?

        a) 11                             b) 10                            c) 9

 

19) Bir deste kalem ile bir düzine kalemin toplamı kaçtır?       

 a)22                        b)10                         c)12

 

20) 20 cevizim vardı, arkadaşım 8 tane daha ceviz verdi. Kaç cevizim oldu?

        a)32                           b) 28                         c) 24

 

BAŞARILAR   
LJLJ    LJLJ        
 
Vahide KIYICI


Adı Soyadı:                                                                      Sınıfı:        No:

 

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A-B SINIFI MATEMATİK DERSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

 

1.      “İlayda: Aklımdan öyle bir sayı tuttum ki sayımın birler basamağı 7, onlar basamağı 4’tür. “

İlayda’nın aklından tuttuğu ayı kaçtır?

A. 74                          B. 47                      C. 78

 

2.    Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler basamağında 9 vardır?

A. 97                           B. 90                     C. 89

 

    3. Selen günde 3 elma yediğine göre 1haftada kaç elma yemiş olur?

             A.  15                     B. 18                         C.21

 

     4. Bir hafta kaç gündür?

             A. 7                     B. 9                   C.  12        

   

     5. Ali 12 yaşındadır. Ablası, Ali’den 3 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?
             A. 15                B. 27                     C.37

 

     6. Bir deste kalem ile bir düzine kalemin toplamı kaçtır?       

     A. 22                   B.10                              C.12

 

     7. 3 ‘ten başlayıp 3’ er ritmik sayma yaparken 6. sırada gelen sayı hangisidir?

     A.  18                 B.  15                            C. 24

 

 8. 4 kedinin kaç ayağı vardır?

A. 8                      B. 4                              C. 16

 

     9. 20- 25- 27- 30 -35- 40  sayı dizisinde hangi sayı yanlış yazılmıştır?

           A. 20                     B. 25                           C. 27

 

    10. “Altmış yedi” sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

           A. 67                   B. 76                            C.77

11. 3+3+3+3=? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile çabuk bulunur?

          A. 6+6=12          B. 4+4+4                      C.4x3=12

 

12. 13+81 işleminin sonucu 90’dan kaç fazladır?

           A. 4                B. 3                               c. 2

 

13. Bir gün içinde kaç saat vardır?

          A. 12                    B. 18                             C. 24

 

14.Akşam saat sekiz buçuğun sayısal saatte gösterilişi hangisidir?

         A. 20:00                   B. 20:30                  C.19:30

 

15. Hangisi standart olmayan bir uzunluk ölçme birimidir?

        A. Sürahi          B. Kum saati                    C. Karış

 

16. ãã  Ã  ãã  Ã ã…………  Ã……….ãÃ

Örüntüsünde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?

        A. ã,à                                
        
B. 
Ã,ã                           
        C.
ã,ã

 

17. 64 tane bilyesinin 13’ ünü kaybeden Veli’nin kaç tane bilyesi kalmıştır?

        A. 77                     B. 53                              C.51

 

18.  5□= onluk + 9 birlik

      Çözümlemesinde ve yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır?

 

        A. 14                      B. 9                                  C.5

 

19. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde toplam kaç ay vardır?

        A. 8                        B. 7                                  C.6

 

20. Futbol sahasını Kaan 46, Dursun 41, Fırat 49 adım olarak ölçmüştür. Buna göre hangisinin bir adımı diğerlerinden daha büyüktür?

        A. Dursun                B. Kaan                      C. Fırat

BAŞARILAR

Vahide KIYICI     

LJLJ    LJLJ 


 

   Adı Soyadı:                                                                   Sınıfı:        No:

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A-B SINIFI MATEMATİK DERSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

A- Aşağıdaki problemleri boşluklara çözünüz.

1.  37–43–21–91–68 sayılarını küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak yazınız.

 

 

2.  43 ve 85 doğal sayılarının onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri farkı kaçtır?

 

 

 

3.  Bir otobüste 15 bayan, 18 bay ve 7 çocuk vardır. Otobüsteki yolcu sayısı kaçtır?

 

 

4.  Zeliha 14, babası 39 yaşındadır. 5 yıl sonra Zeliha ve babasının yaşları toplamı kaç olur?

 

 

 

5.  Hasan 61 gofretin 38 tanesini arkadaşlarına dağıttı. Hasan’ın kaç gofreti kaldı?

 

 

 

6.  18 yıl sonra 51 yaşında olacak babam, şimdi kaç yaşındadır?

 

 

 

7.  Umut 9 yaşındadır. Amcasının yaşı, Umut’un yaşının 4 katıdır. Amcasının yaşı kaçtır?

 

 

8.  Bahçemizde 97 tane meyve ağacı vardır. Ağaçların 34 tanesi ceviz, 29 tanesi elma ve geri kalanlar da erik ağacıdır. Bahçemizde kaç tane erik ağacı vardır?

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

9.  1 desteyi ifade eden sayıda………………………onluk …………………birlik vardır.

10.  2 onluk ve 6 birlikten oluşan sayı ……………………….’dır.

11.  43 doğal sayısının onlar basamağındaki rakam………………’tür.

12.  48’den başlayıp geriye doğru dörder ritmik sayarken 7. olarak söylediğimiz sayı…………………’dir.

13.  12’den başlayıp ileriye doğru üçer ritmik sayarken 6. olarak söylediğimiz sayı…………………’dır.

14.  1-4-7-…….-13…….. örüntüsünde noktalı yerlere ne yazarız.

15.  52-27= işleminde fark……………………..’tir.

16.  Bir demette 3 tane gül olursa, 3 demette ………………………gül olur.

17.  4+4+4+4 işleminin, çarpma işlemi olarak gösterilişi …………Ï……………=……….’dır.

18.  “25.”sıra sayısının okunuşu ………………… …………………….. dir.

 

C- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.

(      ) 19. Üç mevsimde 9 ay vardır.

(      ) 20. Akşam olduğunda saat 21.00’da uyumalıyız.

(      ) 21. Standart olmayan ölçü birimi metredir.

(      ) 22. 5+5+5=15 işleminin çarpma işlemi olarak yapılışı 5Ï5=15’tir.

(      ) 23. 2 birlik+6onluktan oluşan sayı 26’dır.

D-Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

24. Onlar basamağı 8 olan iki basamaklı doğal sayının en küçüğü ve en büyüğü hangisidir?

        a) 19 – 20                 
       
b) 80 – 89                   
       
c) 90 – 99

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu doğrudur?

        a) 88–12=76            
        b) 89–52=27                    
        c) 76–44=33

26. 27 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayıların toplamı kaçtır?

        a) 52               b) 54                              c) 55

27. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

        a) 39 = Doksan üç    
        b) 56 = Elli altı         
       
c) 43 = Kırk üç

28. 40 tane futbol topu ile 30 tane basketbol topunun toplamı kaç top eder?

        a) 65                    b)70                                c)75

BAŞARILAR

Vahide KIYICI     

LJLJ    LJLJ  

Adı Soyadı:                                                                      Sınıfı:        No:

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A-B SINIFI MATEMATİK DERSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

1.      İki basamaklı en küçük tek doğal sayı ile 2 düzinenin toplamı kaçtır?

a) 35                 b) 34                               c) 45

 

2.    Her sınıfta 3 pencere vardır. Okulumuzda 5 sınıf olduğuna göre, toplam kaç pencere vardır?

a) 7                          b) 15                        c) 30

 

3.    3 kedi ile 2 civcivin toplam kaç ayağı vardır?

a) 12                        b)16                         c) 22

 

     4. 14+A=20   B-10=35 işlemlerine göre A+B =? Kaç olur?

        a) 45                             b)51                         c) 34

 

5.    3 ve 8 sayıları ile yazılabilen en büyük ve en küçük sayının farkı kaçtır?

a) 34                               b)45                        c)55

 

6.    43 sayısına hangi sayıyı eklersem 80 olur?

a) 33                               b)34                        c)37

 

7.    Bir çıkarma işleminde eksilen 71, fark 32 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?

a)39                         b)41                         c)59

 

8.    37 v3 28 sayılarının onlar basamağında bulunan sayıların basamak değerleri toplamı kaçtır?

a) 5                          b)15                         c)50

 

9.    12 sayısından başlayarak ileriye doğru 3’er ritmik sayma yapıldığında 5. sayı kaç olur?

a) 21                         b)24                        c)27

 

10.Ben 8 yaşındayım, ağabeyim benden 6 yaş büyük. Ablam ise ağabe-yimden 7 yaş büyük. Üçümüzün yaşları toplamı kaç olur?

a) 14                        b) 21                        c)43

 

11. Kümesten günde 4 yumurta alan köylü, bir haftada aldığı yumurtanın 19 tanesini satıyor. Geriye kaç yumurta kalmıştır?

a)9                           b)19                         c) 12

12.                       25 YTL. param var. Tanesi 6 lira olan kitaptan 3 tane aldım. Kaç YTL geri alacağım?

a) 7                          b)18                         c)29

13.                       20 ekmeğin yarısı satıldı. Kalan ekmeğin 2 si yenildi. Kaç ekmek kalmıştır?

a) 10                        b) 3                         c)3

14.                       42 sayfalık hikâye kitabımın 20 sayfasını okudum. Kaç sayfa daha okumam gerekir?

a) 22                               b) 15                        c) 12

15.                       5 yıl önce 10 yaşında olan Aslı, 6 yıl sonra kaç yaşında olacaktır?

a) 21                        b) 15                        c)12

16.                       Bir kilogram elma 2YTL, bir kilogram portakal 3 YTL’dir. Annem 2 kilogram elma, 3 kilogram portakal aldı. Annem manava kaç YTL ödemiştir?

a) 10                        b) 12                        c)13

17.                       ¾  (3 bölü dört) kesrini şekil çizerek gösteriniz.  

                       

18.

·        6 bütün ekmek ……………………………………… yarım ekmek eder.

·        3 bütün elma ………………………………………..yarım elma eder.

·        8 yarım domates …………………………………..bütün domates eder.

·        12 yarım armut ………………………………………bütün armut eder.

 

19. 3 metre kumaştan bir takım elbise dikiliyor. 24 metre kumaştan kaç takım elbise çıkar?

 

 

20. Bir kutuda 7 boya kalemi var. 4 kutuda kaç boya kalemi vardır?

 

21. º              

Öğleden önce:               Öğleden önce:                    

Öğleden sonra:              Öğleden sonra:

                          BAŞARILAR  Vahide KIYICI 

 

   LJLJ    


Adı Soyadı:                                                                      Sınıfı:        No:

 

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

 

        Mustafa Kemal Selânik’te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey’dir. Makbule isminde bir kız kardeşi vardır.

        Mustafa, ilkokulu bitirince askeri okula gitti. Öğrencilik yaşamı çok başarılı geçti. Öğretmeni ona Kemal adını verdi. Askerî okulları bitirerek subay oldu.

        Mustafa Kemal. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Cumhuriyeti kurdu. Yurdumuzun ilerlemesi için yenilikler yaptı. Türk ulusu ona Atatürk soyadını verdi.

        10 Kasımda İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayı’nda öldü.

ë İlk beş soruyu metne göre cevaplayınız.

1.      Mustafa Kemal nerede doğmuştur?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.    Mustafa Kemal’in annesinin ve babasının adı nedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3.    Mustafa Kemal’in ailesi kimlerden oluşuyor?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4.    Kemal ismini ona kim verdi?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.    Mustafa Kemal nerede öldü?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

6.    Kalem” sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır?

a) Ka-lem                         b) Kal-em                         c) Kale-m

     7. “deniz-göl-balık” sözcüklerinin sözlük sıralaması hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

        a) Deniz-balık-göl              b)Balık-deniz-göl               c) Göl-balık-deniz

8.“Okulumuz bu yıl Antalya’ya gezi düzenledi.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün ünsüzleri hangi seçenekte verilmiştir?

a) a-n-t-y                         b) d-n-l-y                         c) n-t-l-y

9.“Yaşlılara her zaman saygı göstermeliyiz.” Cümlesinde geçen ünlüler hangi seçenekte tam verilmiştir?

a) a-ı-e-ö-i                                b) ö-ı-d-a-e                      c) ö-ü-e-s-i

10.“Alfabemizde yirmi dokuz harf vardır.” Cümlesinde kaç tane ünlü harf vardır?

a)     12                            b)11                                 c)10

    11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde daha fazla harf vardır?

a) Anahtar                                b) Makara                        c) Sandalye

12. ”Acele et zamanımız kalmadı.” Cümlesinde hangi sözcük ünsüzle başlayıp ünsüzle bitmiştir?

    a) Acele                           b) zamanımız                    c) kalmadı

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek heceden oluşmuştur?

    a) Bilek                             b) Renk                            c) Sinek

14. “Güneş girmeyen eve doktor girer.” Cümlesi kaç kelimeden oluşmaktadır?

a) 6                                 b) 5                                 c) 4

15. “Hızlı” kelimesinin karşıt(zıt) anlamı hangisidir? 

    a) Yavaş                           b) Yeni                             c) Geç

16. “Yaşlı” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

    a) Genç                            b) Çocuk                           c) İhtiyar

17. Hangi sözcüğün birden çok anlamı vardır?

    a) Lamba                          b) Pencere                                c) Kır

18. Sözcüklerden hangileri eş anlamlı değildir?

    a) Kalp-Yürek                   b) Hediye-Armağan           c) Yıl-Kış

19. Sözcüklerden hangileri karşıt anlamlı değildir?

     a)Büyük-küçük                 b)Az-çok                          c) Uzun- geniş

20. “Burhan …………………………..…günü gününe yapar.” Cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru ve anlamlı tamamlar?

    a) ödevlerini                      b) uykularını                      c) yollarını

21. “Burası sizin eviniz mi(  )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?        

        a) ( ! )                              b) ( ? )                             c) ( : )

    22. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir?

        a) Kaz                              b) Bardak                         c) Yüz

    23. “Ocakta çorba pişiyor.”cümlesindeki eş sesli sözcük hangisidir?

        a) Çorba                           b) Pişiyor                          c) Ocak

    24. Hangisinin eş anlamlısı yoktur?

        a) Misafir                         b) Öğrenci                        c) Papatya

    25. Hangisinin sözcüğün yazımı yanlıştır?

        a) Trafik                          b)Sipor                             c) Kibrit

 

BAŞARILAR

Vahide KIYICI 
           

Adı Soyadı:                                                                      Sınıfı:        No:

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

KRAL VE KIZI

       Çok güzel bir gündü. Küçük prenses öğleden sonra bahçedeki çimlerin üzerinde oynuyordu.

      Bir borazan sesi işitince sevinçle ayağa kalktı. Bu ses babasının kendisini görmeye geldiğini duyuruyordu. Az sonra yolun dönemecinde atlılar göründü.

 Beyaz bir ata binen kral, yanındakinden daha uzundu.

***(ilk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.)

1-Küçük prenses ne yapıyordu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2- Küçük prenses niçin ayağa kalktı?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3-Yolun dönemecinde kimler göründü?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4-Beyaz ata binen kimdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5- Aşağıdaki sözcükleri sıralayarak anlamlı cümleler oluşturunuz.

          çok – bisikletle – severim – gezmeyi 

 ……………..  ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

     olmak – başarılı  - çalışmak  -  için  -gerekir

……………………………………………………………………………………………………

               

 

 

 

 

    düştü -   kardeşi  -  yolda  -   Sena ‘ın

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

6.” Herkes – insanları – sever – gülen .” sözcükleri ile kurallı ve anlamlı bir cümle yapılırsa son sözcük hangisi olur?

    a) Herkes                             b) Gülen                                   c) Sever

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

     a) şehir                               b) köy                                        c) belde

8. “Ayı ( ) kurt ( ) tilki ormanda yaşarlar ( )” tümcesinde ayraçların içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

        a) nokta – virgül – virgül 

        b) virgül – virgül – nokta      

        c) virgül – nokta – nokta

9. “Yarın arkadaşımla sinemaya …………………………..” cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir?

        a) gittik.                           b)gideceğiz.                      c)gittiniz.

10. “Bir gün Nasrettin Hoca arkadaşlarıyla birlikte, hanımının haberi olmadığı halde şehrin yolunu tutar.”   cümlesinde kaç kelime vardır?

        a)13                                 b)14                                 c)12

11. “Diz “ kelimesi hangi cümlede farklı anlamdadır?

        a) Nevin’ in dizi ağrıyordu.

b) Bu boncukları dizer misin?

c) Çocukları sıraya dizdi.

12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kesme işareti ( ‘ )  yanlış kullanılmıştır?

a)Elif ‘ e                           b) Edirne’den                    c) Orman ‘ da

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi alfabenin 8. harfi ile başlamıştır?

        a)fare                                 b) gergedan                        c) hamsi

               14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük harfle başlamalıdır?

        a) malatya                           b) balıklar                          c) denizde

15.  Raptiye” kelimesinin ilk hecesi aşağıdakilerden hangisidir?

                    a) Rapt                                b) Ra                                   c) Rap

16.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir?

                     a) Sana kızar mıyım hiç

                     b) Hangi kalemi aldınız

                     c) Bu işin üstesinden gelebilirsem iyi olur

17. Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte verilmiştir?

a)Düşünce – fikir               b) ılık – sıcak                      c) yakın – uzak

18.  atanları  -  yere  - uyaralım  - çöp” kelimelerini kurallı cümle haline getirince ilk kelime hangisi olmalıdır?

a) uyaralım                                b)Yere                          c) atanları

19.  Aşağıdaki kelimelerde daha fazla hece vardır?

        a) Televizyon                    b) Kelebek                      c) Çanta

20. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

a) papatya                        b) kalem                         c) menekşe

 

BAŞARILAR

Vahide KIYICI             

Adı Soyadı:                                                                      Sınıfı:        No:

 

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

1.      Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayırarak ve hece sayısını yazınız.

Öğretmen       …………………………………………………. …………heceli

Hanımeli          ..………………………………………………. …………heceli

İlköğretim      …………………………………………………. …………heceli

Kuvvetli           …………………………………………………. …………heceli

Balıkesir          …………………………………………………. …………heceli

 

2.    Aşağıdaki sözcüklerin kaç heceli olduğunu yanlarına yazınız.

Spor         …………                      Karnabahar   …………                  

İstasyon   …………..                      Kurtlu            …………

 

3.    Aşağıdaki  tümcelerin noktalı yerlerine sorulara uygun sözcükler yazınız.

v    “Kalemimi  ………………………………………………  verdim. “                     ( Kime?)

v    “Bu paketleri ………………………………   bırakıyorum.”                ( Nereye?)

v    “Onları …………………………………………………..gördüm.”                 (Nerede?)

v    “Adam arabayı …………………………………………………………..sürüyor.” (Nasıl?)

v    “ ………………………………………………………………………………eve gitmiş.”  ( Niçin?)

v    “Babam ………………………………………………………… geldi.”                 (Ne zaman?)

 

4.    Aşağıdaki tümcelerde kaç sözcük vardır? Yanlarına yazınız.

“Savaş ve Barış sınıfta çok yaramazlık yapıyorlardı.” ………………………

“Çocuklar derenin kıyısında saklambaç oynuyorlardı.” ………………………

 

5.    Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı tümce kurunuz.

eve – yağmaya – dönmeliyiz – başlamadan – çocuklar – yağmur

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

6.    Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız.

Gidiş         …………………..                       arka         …………………

Ön            …………..........                beyaz       ………………….

7.    Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını yazınız.

 

Sene         …………………..                       cevap        ………………..

Mektep     …………………….                     Kırmızı      ………………..

 

8. Aşağıdaki tümcelerde( ) ile belirtilen yere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

v    Yaşlı kadın (    ) oğlu gelecek diye seviniyordu (   )

v    Adam şöyle dedi (   )

v    Ne zaman dönmemizi istersin (    )

v    Biraz bekledi (    )  seni göremeyince gitti (   )

v    Atatürk(  )ü sevgi ile anıyoruz (    )

 

9.Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki tek bir varlığın adıdır?

a) Tülay                    b) kalem                           c) yağmur

 

10. “Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

        a) Terzi elbiseyi        b) Bu gece sinemaya          c) Dedem ağaçları budadı.

 

11. Hangi cümlenin sonunu soru işareti (?) konulmalıdır?

        a) Okuldan kitap aldım (  )         

b) Okuldan kitap aldın mı (   )

c) okuldan kitap alacağım (   )

 

12. Aşağıdakilerden hangisi  özel isimdir?

        a) Kedi                     b) Elma                    c) Ayşe

 

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır?

        a) Yılbaşında tombala oynayacağız.

        b) Mustafanın anlattığı fıkraya hepimiz güldük.

        c) Bugün denizin suyu çok soğuk.

 

14. Aşağıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle kurulduğunda, hangi kelime sonda yer alır?

                “karanlıktan – çok  - bazıları – korkar”

        a) korkar                          b) bazıları                 c) korkarlar

 

15. Alfabemizde kaç harf vardır?

        a) yirmi dokuz                   b) sekiz                    c) yirmi bir

 

16. “Balıkçı akşam olunca ağlarını denize attı.” Tümcesindeki çoğul ad hangisidir?

a) balıkçı                          b) ağlarını                 c) akşam

 

 

 

17. Aşağıdaki adlardan hangisi tekildir?

        a) dünya                           b) evler                    c) çocukların

 

18. “Kalem kılıçtan üstündür.” Tümcesinde kaç tane hece vardır?

        a) 3                                 b) 10                        c) 8

 

19. “Gel bakalım küçük Zeynep, seninle bir yere gideceğiz.” tümcesinde kaç sözcük vardır?

        a) 4                                 b) 8                         c) 10

 

20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en önde yer alır?

        a) ön                                b) surat                    c) arka

 

21. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

        a) sene – yıl                      b) haram – helal                c) lider – önder

 

22. “çirkin – güzel” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

        a) tatlı – şekerli                 b) yaş – ıslak                     c) kötü – iyi

 

23.Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın adıdır?

        a) sevinmek                       b) sonra                           c) deniz

 

24. “Saç” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

        a) Ali, saçındaki kepeklerden kurtulamamıştı.

        b) Tohumları ovucuna alıp tarlaya saçıyor.

        c) Evi boyarken ustanın saçına boya sürülmüş.

 

25.  “Kitap okumak…………………………… ……………….“ cümlesi aşağıdakilerin hangisi ile tamamlanamaz?

a) yaşamı güzelleştirir.

b) bilgimizi artırır.

c) eski bilgileri unutturur.

 

BAŞARILAR

Vahide KIYICI              

 

Adı Soyadı:                                                                      Sınıfı:        No:

 

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI 
HAYAT BİLGİSİ DERSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

 

A-           Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Okulla ilgili günlük işlerimizi, aşağıdakilerden hangisine göre sıraya koymalıyız?

        a) Ders programına göre           

b) İsteğimize göre

        c) Hava durumuna göre

2. Okul kurallarına uyulmayınca aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşılır?

        a) Okulda düzen sağlanır.                  

b) Okulda sorunlar yaşanır.

        c) Arkadaşlık ilişkileri güçlenir.

3. Aşağıdaki hangisi yanlıştır?

        a) Sıraların üzerine yazı yazmak.       

b) Sınıfta gürültü yapmamak.

        c) Sınıfa sıra ile girmek.

4. Ders araç ve gereçlerimizi kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

        a) Araç odasından getirdiğimiz araçları, dersimiz bitince araç odasına götürmeliyiz.

        b) Sınıf araçlarını, kendi aracımız gibi korumalıyız.

        c) Sınıf kitaplığındaki kitaplara isimlerimizi yazmalıyız.

5. Kişisel bakımlardan hangisini yaparken büyüklerimizden yardım alırız?

        a) Dişlerimizi fırçalarken

        b) Banyo yaparken

        c) Saçlarımızı tararken

 

 

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

 

1. Okulumuzun açıldığı hafta…………………………………….. Haftası olarak kutlanır.

2. Bayrağımız ve İstiklâl Marşı’mız …………………………………. Sembolüdür.

3. Bayrağımız göndere çekilirken ve indirilirken …………………. ………………… bulunuruz.

4. Hatalı davranışımız için karşımızdaki kişiden…………………………………………… .

5. Okul çantamızı hazırlarken ………………… ………………………………… yararlanırız.

 

C- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.

 

(       ) 1. Çöplerimiz yerlere atmalıyız.

(       ) 2. Günümüzü en iyi şekilde değerlendirmek için günlük plan yapmalıyız.

(       ) 3. Okulda işlerin düzenli yürütülmesi için iş bölümü yapılır.

(      ) 4. İstiklâl Marşı’mız Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir.

(      ) 5. İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’tür.    

 

             

D- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 

1.      Okulumuzun adı nedir?

 

 

 

2.    İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır?

 

 

 

 

3.    Sınıfımızdaki yeriniz nerededir?

 

 

 

4.    Yolda yürürken İstiklâl Marşı okunduğunda nasıl davranırsınız?

 

 

 

 

5.    Bu okulda siz çalışıyor olsanız, hangi işi yapmak istersiniz? Niçin?

 

 

 

Vahide KIYICI

LJLJ LJLJ

BAŞARILAR

 

Adı Soyadı:                                                                      Sınıfı:        No:

 

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI 
HAYAT BİLGİSİ DERSİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

 

A. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. İstiklâl Marşı’ mızın şairi kimdir?

                    a) Zeki Üngör

         b) Mustafa Kemal Atatürk         

         c) Mehmet Akif Ersoy

    2.  Verilen besinlerden hangileri kahvaltılık besinlerdir?

                    a) Kahve, çikolata, pasta

                    b) Süt, yumurta, ekmek, bal

                    c) Çerez, süt, börek, meyve

   3. Türk bayrağı neyi temsil eder?

                    a) Gökyüzünün varlığını

                    b) Okulumuzun binasını

                    c) Türk milletinin bağımsızlığını

               4. Cumhuriyetten önceki devletimizin adı nedir?

                    a) Sultanlık Devleti

                    b) Osmanlı Devleti

        c) Osmanlı Cumhuriyeti

  5. Kalbim küt küt atıyor. Cumhuriyet Bayramı’nda şiir okuyacağım.” Diyen

Metin, bu durumda ne hissediyor olabilir?

a)    Üzüntü

b)   Heyecan

c)    Özlem

B- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.

(      ) 1. Atatürk’ün Deniz Harp Okulu’nda öğrenim görmüştür.

 

(      ) 2. Dini bayramlarda akrabalar ziyaret edilir.

 

(      ) 3. Helikopter kara taşıtlarından birisidir.

 

(      ) 4. Kılık kıyafette değişiklik cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden biridir.

 

(      ) 5. Cumhuriyet, halkın kendini yönetecek olan kişileri kendinin seçmesi demektir.

 C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

1.    Kişisel bakımımızı yaparken gerektiğinde büyüklerimizden…………………… ………………………………..

 

2.    Okul araç ve gereçlerimizi …………………………….. ve …………………………. Kullanmalıyız.

 

 

3.    Cem, sabah okula gelince arkadaşlarına………………………………………. demelidir.

 

4.    Atatürk, 29 Ekim 1923’ te ………………………………………….’ i ilan etti.

 

5.    Ali ve Veli okuldan dönerken, karşıdan karşıya geçmek için ………………….  renk ışığın yanmasını beklemelidir.

 

 

D- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 

1.      Atatürk ne zaman ve nerede doğmuştur?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2.     Her yıl 29 Ekim ‘ de hangi bayramı kutlarız?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3.     Vücudumuz kaç bölümden oluşur? İsimlerini yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4.     Doğal afetlerde insanlara yardım elini kim uzatır?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5.     Anıtkabir hangi şehrimizdedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Vahide KIYICI                     

LJLJ LJLJ

BAŞARILAR

 

Adı Soyadı:                                                                      Sınıfı:        No:

 

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI 
HAYAT BİLGİSİ DERSİ

                     DEĞERLENDİRME SORULARI

A.Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

 

1. Bilinçli bir tüketici olan Erkan, bir ürün satın alırken hangisine dikkat eder?

        a) Herkesin alıp almadığına

        b) Reklâmlarının çok olup olmadığına

        c) Aldığı malın üretim ve son kullanma tarihine

2. “2/A sınıfı, okulunu ve çevresini koruyan örnek bir sınıftır.”

Hangisi 2/A sınıfı öğrencilerinden beklenen bir davranıştır?

a) Kapıları çarpmak

b)   Sıralara yazı yazmak ve kazımak

c)    Çöpleri çöp kutusuna atmak

3. “Halam çocukları çok seviyor. Onlara okuma yazma öğretiyor.” Diyen Sinan’ın halasının mesleği nedir?

        a) Piyanist                         b) Öğretmen                             c) Terzi

4. Hangisi nezaket ifadesi değildir?

        a) Rica ederim.                  b) Lütfen                                 c) Sana ne!

5. Sınıfça arkadaşımıza doğum günü partisi hazırlamak için ne yapmalıyız?

        a) Sınıfça plan yapmalıyız ve bu plana hepimiz uymalıyız.

        b) Öğretmenimiz plan yapmalı.

        c) Arkadaşımızın ailesi plan yapmalı.

 

B.  Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.

 

(      ) 1. Dengeli beslenmek için kantinden bol bol şeker almalıyız.

 

(      ) 2. Meslekler olmasaydı bazı ihtiyaçlarımızı karşılayamazdık.

 

(      ) 3. Baş, gövde, kollar ve bacaklar vücudumuzun bölümleridir.

 

(      ) 4. İstiklâl Marşımızı söylerken arkadaşlarımızla konuşabiliriz.

 

(      ) 5. Atatürk sabırlı, planlı ve disiplinli çalışması sayesinde yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.

 

C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

1. Okul çantamızı ………………………… ……………………………… göre hazırlamalıyız.

 

2. Benim sınıfım okulumuzun ………………. katındadır.  Komşu sınıfımız ………….

şubesidir.

 

3. Trafikte; Sarı  ışık :    ……..…………..  Yeşil ışık   :……………………..   Kırmızı ışık: ……………….demektir.

 

4. Bayrağımızın rengi …………………………  . Üzerinde beyaz ………..ve ………………. Vardır.

 

5. Milli bayramlarımızdan olan ……………………………………. …………………………’nı her yıl

29 Ekim’de kutlarız.

 

D- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 

  1. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte soyadı kanunu çıkarıldı. Bu yasaya göre TBMM Mustafa Kemal’e hangi soyadını verdi?

..................................................................................

 

  1. Bayrağımız ve İstiklâl Marşımız neyi temsil eder?

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Bize yardımcı olan birine ne demeliyiz?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Trenlerin yolcu indirip bindirdikleri büyük istasyonlara ne ad verilir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Gereksinimlerini karşıladıktan sonra artan parasını biriktiren kişiye ne denir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Vahide KIYICI                    

LJLJ LJLJ

BAŞARILAR

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=