EDİRNE MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 5/A SINIFI
  BÖLGELERİMİZİ TANIYALIM
 


      Bölgelerimizin Özellikleri


KARADENİZ BÖLGESİ  HAKKINDA  NOTLAR:

       Alan  bakımından  %18  ile  3.  Büyük  bölgemizdir.
       Kırsal  nüfusun  en  fazla  olduğu  bölgemizdir.
       Ormanlarımızın  %27’sine  sahip  olarak  1.Sıradadır.
       En  fazla  yağış  alan  bölgedir.
       Nadasa  bırakmanın  en  az  olduğu  bölgedir.
       Temel  geçim  kaynağı  tarımdır.
       En  çok  göç  veren  bölgedir.
       Güneşten  yararlanma  oranı  en  az  bölgedir.
       Gölge  uzunluğu  en  fazla  bölgedir.
       Gece-Gündüz  süresi  arasındaki  farkın  en  fazla  olduğu  bölgedir.
       Kimyasal  çözülmenin  en  fazla  olduğu  bölgedir.
       En  fazla  heyelan  olan  bölgedir.
       En  fazla  falez (yalıyar)  olan  bölgedir.
       Çay, Fındık, Mısır, Keten-Kenevir, Soya  Fasulyesi  üretiminde  1. Sıradadır.
       Taşkömürünün  tamamı  ve  Bakırın  yarısı  bu  bölgeden  sağlanır.
       Kereste  en  çok  Sinop, Kastamonu  ve  Bolu’da  üretilir.
       Boyuna  kıyı  tipi  görülür.
       Sıcaklık  ortalaması  14-15  derece,  yağış  ortalama  1000  mm’dir.
       Çatalağzı  Termik  Santrali  bu  bölgededir.
       Kızılırmak  Türkiye’nin  en  uzun  ırmağıdır.
       Batın  Çayının  kısa  bir  bölümünde  akarsu  ulaşımı  yapılabilmektedir.
       Yeryüzü  şekilleri  nedeniyle  İnsan  ve  hayvan  gücüyle  tarım  yaygındır.MARMARA BÖLGESİ  HAKKINDA  NOTLAR:
       Yüzölçümüne  göre  6.  Sıradadır.
       Ortalama  yükseltisi  en  az  bölgedir.
       Nüfus  ve  nüfus  yoğunluğu  en  fazla  olan  bölgedir.
       En  fazla  iç  göç  alan  bölgedir.
       Sanayisi  en  gelişmiş  ve  sanayi  nüfusu  en  fazla  bölgedir.
       İşçi  nüfusu  en  fazla  bölgedir.
       Alanına  oranla  ekili-dikili  alanı  en  fazla  bölgedir.
       İki  kıtada  toprağı  olup  iki  çok  önemli  boğaza  sahiptir.
       Orman  bakımından  %19  ile  3.  Sıradadır.
       Yünlü  ve  ipekli  dokumada  ilk  sırada  yer  alan  bölgedir.
       Boğazlar  ria  kıyı  tipidir.
       İstanbul  en büyük  ithalat  limanımızdır.
       En  çok  vergi  veren  bölgemizdir.
       Bor  üretiminde  Türkiye’de  ve  Dünyada  ilk  sıradadır.
       Alanına  oranla  tarım  arazisi  en  fazla  bölgedir.
       Ekonomimize  katkısı  daha  çok  sanayi  alanındadır.
       Hizmet  sektörünün  en  fazla  olduğu  bölgedir.
       Çayır  ve  otlakları  en  az  bölgedir. (Alanının  1/10’undan  az)
       Ürün  vermeyen  toprakları  en  az  bölgedir.
       Enerji  üretimi  en  az  ama  tüketimi  en  fazla  bölgedir.
       Turizm  gelirleri  en  fazla  olan  bölgedir.
       Şeftali, Ayçiçeği, Pirinç  ve  Kestane  üretiminde  ilk  sıradadır.
       Madenler  bakımından  en  zengin  ili  Balıkesir’dir.
       Kağıt  sanayisinin  en  fazla  olduğu  bölgedir.
       Ortalama  sıcaklık  14-16  derece,  yağış  600-900  mm’dir.
       En  fazla  yağışı  kışın, en  azı  yazın  alır. Yazın  Karadeniz  ikliminin  etkisiyle  yağış  alır.
       Okur  yazar  oranı  en  fazla  bölgedir.
       Ekonomimize  katkısı  sanayi  ve  ticaret  alanındadır.
       Şehirleri: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Adapazarı, Bursa, Çanakkale, Balıkesir  ve  Bilecik’tir.
EGE BÖLGESİ  HAKKINDA  NOTLAR:
       Yüzölçümü  bakımından  5.sıradadır.
       Orman  bakımından  %16’ile  4.sıradadır.
       Ekili-dikili  alan  bakımından  %24  ile  3. Sıradadır.
       Kıyı  uzunluğu  bakımından  1. Sıradadır.
       Ekonomisi  tarıma  dayanır.
       Sanayi  bakımından  Marmara’dan  sonra  2.sıradadır.
       Zeytin, üzüm, incir, haşhaş  ve  tütün  üretiminde  1.sıradadır.
       Linyitin  en  çok  çıkarıldığı  bölgedir. Termik  Santralde  çok  vardır.
       En  fazla  tuz  üretilen  bölgedir (İzmir-Çamaltı  Tuzlası)
       İlk  demiryolu  İzmir-Aydın  arsında  kurulmuştur.
       Asıl  Ege  Bölümünde  horst  ve  grabenler  vardır.
       En  önemli  ihracat  limanımız  Doğal  bir  liman  olan  İzmir  Limanıdır.
       En  önemli  uluslar arası  fuarımız  İzmir’de  kurulur.
       Göl  yönünden  en  fakir  bölgelerdendir.
       Turizm  gelirleri  bakımından  Marmara’dan  sonra  2.  Sıradadır.
       Dağların  uzanış  yönü  sayesinde  kıyıdaki  Akdeniz  İklimi  iç  kesimler  kadar  sokulabilir.
       Termik  Santrallerden  elektrik  üretimi  açısından  ilk  sırada  yer  alır.
       Enine  Kıyı  Tipi  görülür.
       En  uzun  kıyıya  sahip  ilimiz  Muğla’dır.
       Denizli-Pamukkale  Travertenleri  vardır.
       Çiniciliğin  ve  halıcılığın  merkezi  konumundadır. Kütahya  çinicilikte  ilk  sırada  yer  alır.
       Akarsular  bol  alüvyon  taşıyarak  menderesler  çizerek  akarlar. Delta  ovaları  oluştururlar.
       Sünger  avcılığı  Bodrum  kıyılarında  yapılır.
       Seracılıkta  Akdeniz’den  sonra  2. Sıradadır.
       Tek  Jeotermal  Santralimiz  Denizli-Sarayköy’dedir.
       İlleri:İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Afyon, Uşak
AKDENİZ  BÖLGESİNİN  GENEL  ÖZELLİKLERİ:
       Yüzölçümü  bakımından  % 15  ile  4.  Sıradadır.
       Orman  bakımından  % 21  ile  2.  Sıradadır. Ama  Maki  olduğu  için  ekonomik    değeri  yoktur
       iklimin  etkisi  ile  orman  yangınları  çok  görülür.
       Ekili-Dikili  alanlar  bakımından  % 18  ile  5. Sıradadır.
       Dağların  uzanış  yönü  nedeniyle  Boyuna  Kıyı  Tipi  görülür.
       Ekonomisi  tarıma  dayanır  ve  Sanayi  2.  Sırada  gelir.
       Sanayi  bakımından  Türkiye’de  3.  Sırada  gelir.
       Susam, yerfıstığı, turunçgiller, muz, gül  ve  soya  fasülyesi  üretiminde  Türkiye’de  ilk  sırada  gelir.
       İklimi  nedeniyle  tropikal  bir  bitki  olan  muz  sadece  bu  bölgede  yetiştirilir.
       Karstik  Yer  şekillerine  en  çok  bu  bölgede  yetiştirilir.
       Kışları  en  ılık  bölgemizdir.
       Üçüncü  büyük  Kapalı  Havzamız  olan  Göller  Yöresi  Antalya  Bölümünde  yer  alır.
       Çukurova  en  büyük  delta  ovamızdır  ve  Seyhan  ve  Ceyhan  Nehirleri  tarafından  oluşturulmuştur.
       İklim  sayesinde  yılda  birden  fazla  ürün  alınabilmektedir.
       Sıcaklık  ve  buharlaşma  nedeniyle  en  tuzlu  denizimiz  Akdeniz’dir.
       Kışları  en  kısa  süren  bölgemizdir.
       Sebze  ve  Meyvenin  en  erken  olgunlaştığı  bölgemizdir.
       Don  olaylarının  en  az  olduğu  bölgemizdir.
       Mevsimlik  işçi  göçünün  en  fazla  olduğu  bölgemizdir.
       Göl  bakımından  en  zengin  bölgemizdir.
       Platolarında  nüfus  çok  seyrektir.
       Toroslar  ulaşımı  olumsuz  yönde  etkiler.
       Yıl  içinde  gölge  uzunluğunun  en  kısa  olduğu
       Güneşlenme  süresinin  en  fazla  olduğu  bölgedir.
       Derece  ortalama  sıcaklık  ile  en  sıcak  bölgemizdir.
GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN  GENEL  ÖZELLİKLERİ:
       Alan  bakımından  en  küçük  bölgedir.
       Nüfus  bakımından  sonuncu  olmasına  rağmen  alanı  küçük  olduğu  için  yoğunluk  fazladır.
       Orman  bakımından  % 1  ile  son  sırada  yer  alır.
       Ekili-Dikili  alan  bakımından  % 20  ile  4. Sıradadır.
       Ekonomisi  tarıma  dayanır. Hayvancılık  2.  Sırada  yer  alır.
       Antepfıstığı, mercimek  ve  karpuz  üretiminde  ilk  sırada  yer  alır.
       Fosfat  ve  Petrol  üretiminde  ilk  sıradadır.
       Buharlaşma  ve  yaz  kuraklığının  en  fazla  olduğu  bölgedir.
       Hiç  doğal  gölü  yoktur.
       En  yüksek  yeri  Karacadağ  Sönmüş  Yanardağıdır.
       GAP  Projesi  bölgede  halen  sürmektedir.
       Türkiye’nin  en  büyük  ve  önemli  baraj  gölleri  bölgede  yer  alır.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN  GENEL  ÖZELLİKLERİ:
       En  büyük  bölgemizdir. Ülkemizin  % 21’ini  kaplar.
       Nüfus  yönünden  6., yoğunluk  yönünden  7.  sıradadır.
       Orman  bakımından  % 7  ile  6.  sıradadır.
       Ekili-Dikili  arazi  bakımından  % 10  ile  sonuncudur.
       En  fazla  enleme  sahip  bölgedir.
       Sanayisi  en  geri  bölgedir.
       Ekonomisi  ve  ülke  ekonomisine  katkısı  hayvancılık  alanındadır.
       Kayısı  üretiminde  Malatya  1. sıradadır.
       En  zengin  yer altı  kaynakları Yukarı  Fırat  Bölümünde  yer  almaktadır.
       ‘2000-2200 metre  ile  en  yüksek  bölgedir.
       Göl  yönünden  zengindir  hatta  en  büyük  göle  sahiptir (Van  Gölü)
       En  çok  göç  veren  2.  bölgedir.
       Tarım  ürünlerinin  en  geç  olgunlaştığı  bölgedir.
       En  soğuk  ve  kışları  en  uzun  bölgedir.
       Hidroelektrik  üretiminde  1.  tüketiminde  7.  sıradadır.
       Günlük  ve  yıllık  sıcaklık  farkının  en  fazla  olduğu  bölgedir.
       Turizm  gelirleri  en  az  ve  ulaşımı  en  kötü  bölgedir.
İÇ ANADOLU BÖLGENİN  GENEL  ÖZELLİKLERİ:
       En  fazla  nadasa  bırakılan  bölgedir.
       En  büyük  kapalı  havzamız  buradadır (Tuz  Gölü)
       En  tuzlu  gölümüz  %o  ile  Tuz  Gölüdür.
       Lületaşının  tek  çıkarıldığı  yer  Eskişehir’dir.
       Karstik  şekillere  en  çok  rastlanan  2.bölgemizdir. (Sivas, Çankırı)
       İklimden  dolayı  kerpiç  en  çok  kullanılan  yapı  malzemesidir.
       Ulaşımı  yeryüzü  şekilleri  sayesinde  çok  uygundur.
       En  az  yağış  alan  bölgemizdir
       Ortalama  yükseltisi  1000 metredir. En  yüksek  yeri  Erciyes  Dağıdır.
       Küçükbaş  hayvan  sayısı  en  fazla  olan  bölgedir.
       Nüfus  bakımından  2.  olmasına  rağmen  alanı  büyük  olduğu  için  yoğunluk  azdır.
       Tek  uçak  fabrikamız  Eskişehir’dedir.
       Ekonomisi  tarım  ve  hayvancılığa  dayanır.
       İklimi  sert  ve  karasaldır.
       Kentleşme  oranı  düşük, kırsal  yerleşme  topludur.
       Yaz  kuraklığının  erken  başlaması  sebze  üretimini  olumsuz  yönde  etkiler.
       Bölgede  endüstri  bitkilerinden  şekerpancarı, tahıllardan  buğday  çok  yetiştirilir.
       En  uzun  akarsuyumuz  Kızılırmak  nehrinin  büyük  kısmı  bölgededir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=